Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN

Hiện nay nhiều thủ tục được rút gọn hoặc có thể làm online để tiết kiệm thời gian và nhân lực. Đối với thủ tục đăng ký kết hôn cũng như thế, nhằm tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho người dân, bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn online.

Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Như vậy, kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Khi kết hôn, các bên nam nữ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn được Luật hôn nhân và gia đình quy định và phải đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn có thẩm quyền thì việc kết hôn đó mới được công nhận là hợp pháp và giữa các bên nam nữ mới phát sinh quan hệ vợ chồng trước pháp luật. 

Theo đó, các bước đăng ký kết hôn online như sau:

- Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ và đăng nhập tài khoản của mình.