Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Chuẩn bị các điều kiện để khai trương chợ cá xã Quảng Thạch

Chuẩn bị các điều kiện để khai trương chợ cá xã Quảng Thạch

Chi tiết »
HĐND XÃ QUẢNG THẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Quảng Thạch khóa XXI tổ chức kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 8).

Chi tiết »